wz

Sister Libraries     Městská knihovna Český Těšín                                      Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar


Vítáme na našich společných stránkách...

Vítáme Vás na společném webu Městské knihovny Český Těšín (Česká republika) a Pučki knjižnice i čitaonice Daruvar (Chorvatsko).                                                                       Přestože je každá z nich z jiné země, mají společný český jazyk, kterým v Daruvaru hovoří téměř 20% zde žijících českých krajanů. Díky početnosti zdejší české menšiny je Daruvar českým "hlavním" městem Chorvatska. O naše krajany,  kteří  si udržují  svůj národní jazyk a národní tradice, se stará v Chorvatsku řada institucí. Jednou z nich je ústřední krajanská knihovna pro českou menšinu v Chorvatsku, která je součástí výše zmíněné Pučki knjižnice i čitaonice v Daruvaru.                                                                                                           Obě knihovny navázaly spolupráci v rámci mezinárodního programu spolupráce knihoven Sister Libraries a připravují společné projekty, jejichž cílem je vzájemné poznávání, pomoc a podpora. Těšíme se na společné projekty s našimi krajany v Daruvaru a na vzájemnou informovanost o kulturním dění v obou zemích.
                                               Jana Galášová, ředitelka Městské knihovny Český Těšín

 

Milí přátelé,
s velikým potěšením využíváme příležitostí uvítat Vás na společném webu naších knihoven Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar (Chorvatsko) a Městské knihovny Český Těšín (Česká republika). Přestože je každá z knihoven z jiné země, mají společne to že jsou multikulturni a ve obouch městech je slyšet několík jazyků. Rozhodli jsme se navázat spoluprácí s knihovnou, která ve svých kulturních pořadech seznamuje nejšírší veřejnost s kulturami jiných států a kulturou příslušníků narodnostních menšin žijících na uzemi toho regionu. Česká menšina v Chorvatsku je považována za jednu z nejlépe organizovaných českých menšin ve světě. Je tomu tak díky zachování tradic a obyčejů a díky některým specifickým zvláštnostem. Česká republika podporuje českou menšinu nejen materialně, ale v zájmu zachování českého jazyka a tradic k ní výsílá odborníky. V naších městech chceme ukázat, že obě knihovny v rámci mezinárodního programu spolupráce knihoven Sister Libraries připravují společne projekty, a jejichž cílem je vzájemné poznávání. Těšíme se na vzájemnou spolupráci a říkame si ani jedna knihovna není ostrov.
                                                             Romana Horvatová, ředitelka Knihovny Daruvar


Český Těšín                                    Daruvar

 
Město Český Těšín najdete ve východním výběžku  České republi-
ky, asi 50 km východně od města Ostravy. Nachází se na levém břehu řeky Olše (Olzy), na hranici České republiky a Polska. Vzniklo v roce 1920 rozhodnutím velvyslanecké konference o rozdělení sporného území Těšínska. Na ploše 3 381 ha zde žije 25,5 tisíc  obyvatel. Město je jedním  z nejvýzna-
mnějších  a   nejfrekventovanějších  hranič-
ních přechodů do Polské republiky. Žije bohatým  kulturním,  společenským  i  spor-
tovním životem, na své si zde přijdou jak milovníci  památek  a historie, tak i sportov-
 ně založení návštěvníci.Památky a muzea:
Muzeum Těšínska, Pomník mezinárodní solidarity protifašistické koalice, Kostel Božského Srdce Páně, Kaple zvaná Švédská, Socha sv. Jana Nepomuckého, Synagoga

Sportovní vyžití:
Krytý bazén, Zimní stadion, Cykloturistika, Víceúčelové hřiště

Významné kultuní a sportovní akce:
Svátek tří bratří, Mezinárodní divadelní festival     "Bez Hranic",     Poklady    z    tě-
šínské 
truhly, Těšínský jazzový festivalNěco z historie:

Podle legendy se zde v roce 810 setkali po dlouhém putování tři knížecí synové – Bolko, Leško a Češko a nad objevenou studánkou ze samé radosti, těšíce se ze společného setkání, rozhodli se založit novou osadu. Dali jí jméno Těšín... První písemná zmínka o Těšíně je uvedena v listi-
ně papeže Hadriána IV. pro vratislavského biskupa Valtera z 23. dubna roku 1155. Jednalo se o hrad Těšín (Tescin), který byl střediskem hradského obvodu – kastelánie.More info »

                                
Město Daruvar najdete v západní  Slavoníi, nedaleko maďarských hranic a většinou nepatří k běžným turistickým cílům. Nachází se 130 km jihovýchodně od Záhřebu, a 150 km západně od Osijeku. Na ploše 64 km2 žije 13 243 obyvatel.

Daruvar je malebné lázeňské město, které má díky teplým léčivým pramenům dávnou historii. Z dostupných zdrojů vyplývá, že již v dobách římských byl tento přírodní unikat hojně využíván - dnešní lázně a termální koupaliště jsou postaveny na těchto antických základech. Daruvarské lázně mají tradici v léčení revmatických chorob, medicinské rehabilitace a ochraně zdraví dlouhou již dvě tísicileti. Spojením přirodních činitelů-léčiva teplá voda a léčivé minerální bláto - a soudobých elektroterapií se dosáhly vysoké výsledky v léčení prevenci a ochraně zdraví. Daruvarské lázně jsou obklopený velkým a hezký upraveným parkem památkové architektury a hortikulturnimí hodnoty.

O tom, že Daruvar byl už v římských dobách známý po vínu, svědčí pozdně antický cisařský skleněný síťovitý pohár na víno «Vas diatretum Daruvarense», který byl nalezen v roce 1789 v Římském lese. Po osídlení daruvarského území českými přistěhovalci využil hrabě Janković jejich známého stavitelského umění při stavbě pivovarů a při tradičním vaření piva. Pivovar Daruvar má tradici od roku 1840, a je nejstarším chorvatským pivovarem. Má i respektabilní brand – Staročeské pivo, které názvem a stylem připomíná tradici českého pivovarnictví. Protože Daruvarsko je známým vinorodným krajem, každoročně se zde tradičně konají vinařské akce. Návštěvnik Daruvaru se může těšit z krásného okolí. Blízko centra města, u řeky Toplice se rozkládá prostranný několil set let starý park s rybníkem Jezero. Lovecký turismus se řadí mezi nejkvalitnější v Chorvatsku s množstvím srnčí zvěře. Ve městě se také nachází hipodrom, který spravuje klub klusáckých koní Daruvar. Nedaleko města můžete se procházet horskými stezkami největšího slavonského pohoří - Papuku.

Něco z historie:
Město Daruvar založil hrabě Julije Janković a samotné jméno vzniklo podle maďarského slova jeřab- daru - a město či hrad - vár. V lázeňském parku najdeme jak zakladatelovu bystu, tak i jeřába, ptáka podobného čapovi. Stojí na jedné noze uprostřed rybníčku, nikdy ovšem nevzlétne, protože jde o sochu. Daruvar má chorvatské srdce, zdědil maďarské jméno a je střediskem Čechů v Chorvatsku.

   

More info »

 

Vítáme na našich společných stránkách...

     

Městská knihovna Český Těšín

 
Několik slov o nás…


Městská knihovna Český Těšín formuje a kultivuje čtenářské prostředí již přes 65 let. Byla založena v r. 1945 a první fondy získala díky příspěvkům Ministerstva školství a osvěty, Slezského kulturního ústavu v Praze, Slezské matice osvěty lidové a darům občanů. Vznikla tak první půjčovna a čítárna, původně umístěna v zadní části radnice na ul. Pražské, později na Náměstí ČSA. Od r. 1960 sídlí ústřední knihovna v budově nynějšího Těšínského divadla, dříve Kulturního domu, kde byly architektem navrženy účelové prostory pro městskou knihovnu. Od té doby se městská knihovna rozrůstala až do nynější podoby a získala v průběhu doby pro své čtenáře pobočky v městských částech pro snadnější dostupnost knihovnických služeb. Největší rozvoj českotěšínské městské knihovny nastal po roce 1990, kdy byl knižní fond ze značné části obměněn a obohacen o nové kvalitní tituly. Na složení fondu knihovna velmi dbá, aby mohla uspokojit požadavky svých uživatelů. Měnilo se zaměření knihovny. Z prosté půjčovny knih se stala institucí, která zajišťuje informační potřeby občanů, vytváří prostor pro celoživotní vzdělávání, nezapomíná na funkci komunitní, kulturní a relaxační. Jedním z hlavních zájmů je podpora čtení a čtenářství. Za tímto účelem organizuje knihovna různé programy a projekty, mnohé i ve spolupráci s Bibliotekou Cieszyně. 
   
    Nejbližší akce »
          

     

Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar

   
Kulturní život jednoho prostředí se často hodnotí podle práce kulturně-uměleckých spolků a osvětové činnosti a také podle vydavatelské činnosti. Do něj patří i knihovny, které zvlašť v minulosti hrály velkou roli.
Za jakési předchůdce daruvarské knihovny můžeme považovat od druhé poloviny 19. století pobočky škol čili církevních institucí. První zmínka o knihovně sahá do roku 1872, kdy vznikla v Daruvaru čítárna, ale podrobné údaje o jejím fungování se nezachovaly. Vzhledem k tomu, že se v roce 1894 připomíná daruvarská čítárna a teprve v roce 1912 chorvatská i srbská čítárna, můžeme dojít k závěru, že to byla místa, uvnitř kterých se v tu dobu organizovala širší kulturní činnost. Současně ve městě působila lázeňská čítárna, ve které mohli číst lázenští hosté tehdejší noviny a časopisy.
V rámci České besedy v Daruvaru, založené roku 1907, vznikla knihovna a čítárna, která měla předplatné na různé časopisy a knihy vzdělávácího a poučného obsahu v chorvatském a českém jazyce.  Prvním knihovníkem v této knihovně byl Rafael Paviček, tehdy známy daruvarský mlynář. V období mezi dvěma světovými válkami dosáhla knihovna České besedy největšího rozkvětu. Dělnická čítárna, která častečně plnila roli knihovny, začala působit v roce 1935. V prvních letech druhé světové války se v Daruvaru objevila idea o založení městské knihovny.
V novějších zápisech se připomíná, že daruvarská městská knihovna byla založena roku 1947, ale podle tvrzení Vladimíra Daňka, prvního poválečného knihovníka, byla založena pravděpodobně koncem roku 1948.
Od té doby měnila často daruvarská knihovna své sídlo. V letech 1950 - 1960 sídlila v budově Slavonija (dnešní restaurace na náměstí). Po Vladimíru Daňkovi se knihovníkem stal Slavko Hat a od roku 1959–1987 Darko Eisenbacher. Pravděpodobně v roce 1961 byla znovu přestěhována do budovy Vraněvina a od roku 1984 pod vedením Margot Močanové dostavá trvalé sídlo na adrese Radićevá 5 – kde je dodnes. V roce 1994 bylo rozhodnuto, že daruvarská knihovna se bude jmenovat Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar.
Z dotace Ministerstva kultury a města Daruvar byla roku 2007 provedena její rekonstrukce. Největší rozvoj daruvarské knihovny nastal po roce 2008, kdy byl knižní fond ze značné části obměněn a obohacen o nové kvalitní tituly. Počet čtenářů vzrostl. Změnilo se i zaměření knihovny. Občané si zvykli, že knihovna neslouží jenom jako půjčovna knih, vědí, že mohou využít vše, co jediná moderní knihovna může nabídnout.
Od roku 2008 je její ředitelkou Romana Horvatová. V současné době jsou v knihovně zaměstnané: Fanynka Stehnová (vedoucí Ústřední knihovny pro českou národnost v RH), Ljiljana Budjová (oddělení pro dospělé), Danijela Maričová (dětské oddělení), Irena Ivkovičová (studijní oddělení). 

    Nejbližší akce »
   
 

Společné akce a projekty

   
Obě knihovny se dohodly na společných projektech, které budou probíhat každoročně a budou věnovány dětem. Jejich cílem je vzájemné poznávání české a chorvatské kultury, hledání kořenů, přiblížení současného kulturního dění.
        
     
     
Rok 2017
     
      V roce 2017 v chorvatské knihovně pokračuje Škola naruby. Na setkání Jarní třídní schůzce
      27.4. knihovnice připravila a doporučila nové knižky. Děti přinesli své Čtenářské deníčky
      a pochlubili se co přečetly. K motivaci a zlepšení koncentrace nechyběly samozřejmě
      i bonbonky. Děti si mohly půjčit nové knihy, které nabízíme u nás v knihovně.
      Fotky ze setkání - viz fotogalerie.

     
      Noc s Andersenem 31.3.-1.4.2017. Děti nocovaly ve knihovně v Daruvaru a Českém
      Těšíně. Proběhl společný videochat přes SKYPE s dětmi obou měst.


      Rok 2016
   
     
Škola naruby
      V roce 2016 v chorvatské knihovně pokračuje program na podporu dětského
      čtenářství. Fotky - viz fotogalerie.

     
       Knižní dary pro Daruvar
 
 

      9.4.2016 dorazily knihy do knihovny v Daruvaru
      Děkujeme všem, kteří darovali jak knihy tak i časopisy pro děti i dospělé.
      

     
      Noc s Andersenem 1.4.-2.4.2016. Děti nocovaly ve knihovně v Daruvaru a Českém
      Těšíně. Proběhl společný videochat přes SKYPE s dětmi obou měst.
     
     Městská Knihovna Český Těšín (Česká republika)
     Biblioteka Miejska Cieszyn (Polsko)
     Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava (Slovensko)
     Pučka i knjižnica Daruvar (Chorvatsko)
     vyhlašují 4. ročník mezinárodní literární soutěže pro děti STAŇ SE SPISOVATELEM
     na téma PÍŠEME PAMĚTI
     Soutěž je určena dětem do 15 let ve dvou kategoriích 10-12 let, 13-15 let. Odevzdaní prací:
     březen 2016. 
     V Českém Těšíně se do literární soutěže píšeme Paměti přihlásilo 140 dětí ze základních škol.
     Ve čtvrtek 18.2.2016 přijel do Českého Těšína René Nekuda, učitel tvůrčího psaní v Praze,
      který vedl v Čítárně a kavárně Avion dva literární workshopy.
      V Daruvaru se do literární soutěže Píšeme paměti přihlasilo 30 děti ze dvou základních škol.
      15.3.2016 odpoledne proběhla dětská soutěž v tvůrčím psani na téma Píšeme paměti
      a zůčastnilo se jenom 13 děti. Je nám líto že jich přišlo tak málo. Literární workshop vedla
      učitelka chorvaštiny Marina Singeroná. Práce budou odevzdané a poslané do konce
      března 2016.
     
SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ:
     

     Rok 2015


     Škola naruby - v roce 2015 v chorvatské knihovně začal program na podporu dětského
     čtenářství. Také tam probíhají pravidelné třídní schůzky pro dětí s rodiči,
     kde děti předvedou své deníčky a vyberou si k zapůjčení knižní novinky.
     Fotky - viz fotogalerie.

  
     
Noc s Andersenem 27.3.-28.3.2015. Děti nocovaly ve knihovně v Daruvaru a Českém
     Těšíně. Proběhl společný videochat přes SKYPE s dětmi obou měst.
     
     Rok 2014

       
     
Noc s Andersenem 4.4.-5.4.2014. Děti nocovaly ve své knihovně v Daruvaru a Českém
     Těšíně. Proběhl společný videochat přes SKYPE s dětmi obou měst.

    
Sobota 24. 5. 2014 v 10.00 hod., Čítárna a kavárna Avion/Noiva
     Slavnostní vyhodnocení 3. ročníku dětské soutěže ve tvůrčím psaní „Staň se spisovatelem s“
     účastníků z Česka, Polska, Slovenska a Chorvatska. Zahájení se zúčastní česká spisovatelka
     Ivona Březinová, která je hlavní osobností VII. ročníku festivalu Čtení nad Olzou

     Dětská soutěž ve tvůrčím psaní "Staň se spisovatelem s …"
     Soutěž za účasti významné české literární osobnosti - autora dětských knih.

     SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ:
    

     Rok 2013

     
    Společný projekt pro děti "Kniha o mém městě"  
    Realizace: Děti v Českém Těšíně i v Daruvaru píší knihu o svém městě. Obě knihy,
    ve kterých děti představí své město, si vzájemně vymění.

     Podmínky soutěže
    Slavnostní vyhodnocení vítězných prací proběhlo ve čtvrtek 6. 6. 2013
    v Čítárně a kavárně Avion/Noiva pro pozvané děti a učitele.

    Online křest knih o městě Českém Těšíně a Daruvaru proběhl v knihovně na Havlíčkově ul.
     dne 28.11.2013 Foto z akce

     

Unikátní interaktivní kniha vznikla v rámci projektu sesterských knihoven. Knihy o městě Českém     Těšíně a o městě Daruvar vytvořily děti, které pracovaly v týmech na jednotlivých školách. Českotěšínská kniha poputuje do Daruvaru, daruvarská do Českého Těšína.   
 

Kniha o Daruvaru, kterou vytvořily daruvarské děti:


     Noc s Andersenem 5.4.-6.4.2013. Děti nocovaly ve své knihovně v Daruvaru a Českém
     Těšíně. Proběhl společný videochat.
     Foto z Noci s Andersenem v Českém Těšíně
     Foto z Noci s Andersenem v Daruvaru
     Mediální ohlasy:
     Pořad v Těšínských munitách 9.4.2013 (záznam od 3.22 minuty)
     Článek z časopisu české menšiny v Chorvatsku "Jednota", 13.4.2013, č. 15
     Článek o mezinárodní spolupráci knihoven z časopisu Čtenář, č. 6/2013, str. 226-228     
   
     Rok 2012


Sbírka knih pro Daruvar    
   - Seznam dárců knih pro české krajany v Daruvaru: Edward Kajfosz,  Vydavatelství HOST
   Brno
Nakladatelství AKROPOLIS PrahaRudolf Marek, anonymní dárci čtenáři Městské
   knihovny Český Těšín

   - Mediální ohlasy: Karvinský deník 17.1. 2012 s. 5
   - Děkovný dopis z Daruvaru

   
       

Proběhla společná Noc s Andersenem 30.3.-1.4.2012. Děti nocovaly ve své knihovně             v Daruvaru a Českém Těšíně, společně se poprvé setkali na videochatu knihovníci, zástupci měst Český Těšín a Daruvar a děti.
Video z daruvarské Noci s Andersenem

Relace v Rozhlasu Daruvar


    

Fotografie z akcí knihoven

                                        ROK 2017
     
       Jarní třídní schůzka Škola naruby z Daruvaru 27.4.
     
      

     

     Český Těšín: Noc s Andersenem 31.3.-1.4.2017     
     Spojení přes SKYPE z dětmi z knihovny v Daruvaru

           
     Daruvar: Noc s Andersenem 31.3.-1.4.2017     
     Spojení přes SKYPE z dětmi z  českotěšínské knihovny

          
     

                                          ROK 2016

      
Letní Škola naruby z Daruvaru - 22.8.2016. Děti si do své oblíbené knihovny (Ústřední
      knihovny pro českou menšinu) přinesli své Čtenářské deničky, povídaly si o přečtených knihách
      a prohlíželi si  vzájemně deničky. Letní škola naruby byla zapojena do tradičního letního
      programu Budi -IN - budi u knjižnici. Knihovnice připravila a doporučila nové krásné knižky.

            
     
       Jarní Škola naruby z Daruvaru - 29.4.2016. Na setkání knihovnice připravila a doporučila
       nové knížky, děti dostali tipy co si přečíst, pochlubili se s deníčkem, a také zazpívali české
       písničky.


           
 
         
           
   
      Knižní dary pro Daruvarduben 2016

      

    
     Český Těšín: Noc s Andersenem 1. 4. - 2. 4. 2016     
     Spojení přes SKYPE z dětmi z knihovny v Daruvaru


   
      

 
        
   
    Workshop
Mariny Singeroné pro žáky v Chorvatsku, 15.3.2016
    (soutěž Staň se spisovatelem - Píšeme paměti)

           
   
   Workshopy René Nekudy pro žáky v Českém Těšíně
, 18.2.2016
   (soutěž Staň se spisovatelem - Píšeme paměti)

                                 
                               
                                       ROK 2015
           
     
Podzimní třídní schůzka Školy naruby v daruvarské knihovně

   
       

   
     
 
   
        

   
        
   
     Český Těšín: Noc s Andersenem 27. 3. - 28. 3. 2015     
     Spojení přes SKYPE z dětmi z knihovny v Daruvaru


   
          
     Reportáž o Noci s Andersenem chorvatské televize HRT

                                 ROK 2014

     Návštěva  chorvatských knihovnic v Českém Těšíně
     16. -17.5.2014

   
      

          
     Článek o návštěvě z Karvinských novin 22.5.2014

     Český Těšín: Noc s Andersenem 4. 4. - 5. 4. 2014     
     Spojení přes SKYPE z dětmi z knihovny v Daruvaru


          
                                   
                                     ROK 2013
   
    
Online křest knih o městě Českém Těšíně a Daruvaru 28. 11. 2013

          

          
 
     Slavnostní vyhodnocení vítězných prací soutěže "Kniha o mém městě",
     předaní cen vítězům 6. 6. 2013      
    
 
         

         

         

     Český Těšín: Noc s Andersenem 5. 4. - 6. 4. 2013      
     Spojení přes SKYPE z dětmi z knihovny v Daruvaru

 
         
     
          
     
      Daruvar: Noc s Andersenem 5. 4. - 6. 4. 2013
 
    Spojení přes SKYPE z dětmi z knihovny v Českém Těšíně

         
     
          
     
                                        ROK 2012
     Český Těšín: Noc s Andersenem 30. - 31. 3. 2012      
     Spojení přes SKYPE z dětmi z knihovny v Daruvaru


          
     
          
     
     Daruvar: Noc s Andersenem 30.-31.3.2012
 
   Spojení přes SKYPE z dětmi z knihovny v Českém Těšíně

         
     
         

Program Sesterské knihovny NAPLEOrganizace NAPLE vyzvala veřejné knihovny svých členských zemí, aby se zapojily do projektu nefor- mální dvoustranné spolupráce, který nazvala Sesterské knihovny (Sister Libraries).  Sesterské   kni-
hovny mohou společně řešit stejný problém, mohou si vzájemně pros-
pívat  při zlepšování  služeb uživa-
telům  (zvláště  v  případě  knihov-
nických  služeb v multikulturní spo-
lečnosti).   

Fotografie našich knihoven


 

Kontakty


Městská knihovna Český Těšín
Ostravská 67
737 01 Český Těšín
Česká republika http://www.knihovnatesin.cz
E-mail: info@knihovnatesin.cz
Tel.: +420 558 746 950
Fax: 558 731 160

Napište nám »Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar
Stjepana Radića 5
43500 Daruvar
Hrvatska
http://www.knjiznica-daruvar.hr
E-mail: pkic@bj.t-com.hr
Tel.: 043-331-592; 043-333-468 (Središnja knjižnica za češku manjinu u RH)
Fax: 043-333-468